Resultatlistor

Här ligger resultaten från Pistol SM 2017.

 

En regnig tillvaro blev det, men fina resultat sköts det ändå.

Militär snabbmatch omfattar

12 serier om vardera 5 skott. Skjuttiderna är 10, 8 respektive 6 sekunder. I en helmatch skjuts 4 serier på varje visningstid.

 

ÖPK:s bana som byggdes på 70-talet av ett antal entusiaster, några är fortfarande aktiva skyttar, gjorde en praktisk bana, med mått som ansågs vara lämpliga.

Den har 65 banor med vridställ, men tyvärr är det bara 80 cm per bana och skytt, normalt ska det vara 1.0 meter.

Vi har sökt dispens och fått det beviljat att genomföra SM-veckan på denna bana.

Fältrundan startar invid precisionsbanan och avslutas på grannklubbens (A4) nyanlagda skjutvall, ett stenkast eller 2 ifrån station 1.

Så det blir 10 stationer på en promenadvänlig runda.

Startavgifter:

Individuellt 250 kr/start och gren

Juniorer 150 kr /start och gren

Lag 200 kr per lag

 

Vapenkontrollen:

Vapenkontrollen öppnar dagligen 1 timme före start.

Vapenkontrollen finns på tävlingscentrum.

 

Övrigt:

En protestavgift på 200 kr/protest kommer att tas ut vid lämnande av protest.

Blir protesten godkänd återfår avgiften !

 

 

En av våra grannar är motorstadion, där det råder full aktivitet.

Men vi nyttja deras parkering, den ligger ca 300 meter ifrån pistolbanan.

Vi får hjälp av en lokal fotbollsklubb som sköter parkingen, vänligen respektera deras hänvisningar samt att inte parkera utefter vägen, den måste hållas fri för övrig trafik och ev. utryckningsfordon.

Felparkerade fordon kommer att bogseras bort.

Kontakt till SM 2107

 

e- post